wtorek, 27 października 2015

Rozwartość kątów

Podział kątów ze względu na rozwartość:


a) kąt ostry - kąt mniejszy od kąta prostego,
b) kąt prosty - kąt o rozwartości 90o 
c) kąt rozwarty - kąt większy od prostego, ale mniejszy od kąta półpełnego.


d) kąt półpełny - kąt, którego ramiona są swoimi przedłużeniami,
e) kąt pełny - kąt złożony z dwóch kątów półpełnych.

Rodzaje kątów:
- kąt wklęsły - kąt większy od kąta półpełnego,
- kąt wypukły - kąt mniejszy od kąta półpełnego

poniedziałek, 26 października 2015

Kąty

Kąt to płaszczyzna, która wyznaczona jest przez dwie półproste o wspólnym początku.
Wspólny początek półprostych nazywamy wierzchołkiem kąta, a półproste - ramionami kąta.

Dla oznaczenia kątów używamy różnych symboli:
  • graficznie w formie łuku wewnątrz kąta,
  • za pomocą dużych liter, które określają punkty zaznaczone na ramionach oraz wierzchołek kąta,
  • za pomocą liter alfabetu greckiego α, β, γ,
 Rozwartość kąta mierzymy kątomierzem, a miarą jest stopień oznaczany symbolem o

poniedziałek, 19 października 2015

Potęga o wykładniku naturalnym.

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać w postaci  potęgi.Jak odczytujemy zapis potęgi?
Potęgowanie to obliczenie iloczynu jednakowych czynników, które wykonujemy jako pierwsze w kolejności wykonywania działań.

sobota, 10 października 2015

Dzielenie sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową

Aby prawidłowo wykonać dzielenie sposobem pisemnym należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.
  1. dzielenie zawsze rozpoczynamy od lewej strony czyli od najwyższego rzędu,
  2. dzielimy każdą cyfrę dzielnej przez dzielnik, a wynik tego dzielenia zapisujemy nad dzielną,
  3. zapisujemy dokładnie w rzędach

A teraz krok po kroku.

niedziela, 26 kwietnia 2015

Rozwiązywanie równań

Rozwiąż równania i sprawdź rozwiązanie.
1.  7 * x + 4 = 32
2.  x : 3 - 2 = 1
3.  14 + 4 * x = 34
4.  5 * x + 16 = 71
5.  5 * x = 48 + 3 * x
6.  2 * x - 3 = x + 2
Rozwiązania zapisz w komentarzach.