czwartek, 9 października 2014

Konkurs przedmiotowy Matematyka z elementami przyrody

Terminy konkursów w województwie śląskim:
I etap - 7 listopada 2014 r. - godz. 900
II etap - 13 stycznia 2015 r. -  godz. 1100 
III etap - 27 lutego 2015 r. - godz. 1100

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury
I. Obszary umiejętności sprawdzane na każdym etapie Konkursu 
1) myślenie matematyczne,
2) korzystanie z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym,
3) prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych i uzasadnień. 
II. Treści kształcenia
Etap I 
Własności liczb naturalnych: podzielność, cechy podzielności, liczby pierwsze, złożone. Rozkład liczby na czynniki pierwsze. Wyznaczanie NWW i NWD. Własności zapisu liczb w systemie dziesiętnym i rzymskim. Porównywanie liczb. Działania na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych dodatnich. Wyrażenia dwumianowane. Obliczanie ułamka danej liczby. Własności dzielenia z resztą. Kolejność wykonywania działań. Wykorzystanie własności ułamków w sytuacjach praktycznych. Porównywanie różnicowe i ilorazowe. Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb. Wykonywanie obliczeń zegarowych, kalendarzowych w sytuacjach praktycznych. Proste prostopadłe i równoległe. Kąty i ich rodzaje. Konstruowanie i klasyfikacja trójkątów. Trójkąty i czworokąty oraz ich własności. Obliczanie pól i obwodów wielokątów. Koło i okrąg oraz pojęcia z nimi związane. Obliczanie pola powierzchni i objętości prostopadłościanów. Wykorzystanie własności figur. Odczytywanie i interpretacja danych przedstawionych w tekstach, wykresach, tabelach i diagramach. Skala i plan. Zamiana i stosowanie jednostek długości, pola powierzchni, objętości, masy, czasu. 
Etap II 
Zakres treści obowiązujący w I etapie. Działania na liczbach całkowitych i ułamkach ujemnych. Zaokrąglanie liczb. Obliczenia związane z prędkością, drogą i czasem oraz zamiana jednostek prędkości.  Siatki i modele graniastosłupów i ostrosłupów prostych. Wykorzystanie własności figur w sytuacjach praktycznych. Rozwiązywanie zadań realistycznych z wykorzystaniem wiadomości i umiejętności objętych wymienioną tematyką. 
Etap III 
Zakres treści obowiązujący w I i II etapie. Wykorzystanie prostych wyrażeń algebraicznych i rozwiązywanie prostych równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Zadania dotyczące obliczenia procentu danej liczby. Rozwiązywanie zadań typu: „Uzasadnij, że …” w obszarze wymienionej tematyki.


Forma Konkursu

Zestaw konkursowy składał się będzie z:

1) zadań otwartych,

2) zadań wielokrotnego wyboru,

3) zadań na dobieranie,

4) zadanie typu prawda – fałsz,

5) zadań z „luką”,

6) krzyżówki.

III. Proponowana literatura:

Bobiński Z., Nodzyński P., Uscki M., Koło matematyczne w szkole podstawowej, Wydawnictwo AKSJOMAT, Toruń, wyd. 2008 – temat 6: Ważenie, temat 9: Kalendarz, temat 11: Prędkość, droga, czas, temat 15: Liczby naturalne, cz. 1.

Dariusz Kulma, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w klasach 2 i 3 szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2012 [dostępne tylko w wersji elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ]

Dariusz Kulma, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących  w klasach 4. 5 i 6 szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2012 [dostępne tylko w wersji elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ]

Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w klasach 2 i 3 szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2011 [dostępne tylko w wersji elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ]

Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem Dziugłem, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w klasach 4. 5 i 6 szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2011 [dostępne tylko w wersji elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ]  
Przykładowe testy z ubiegłych lat tutaj

środa, 25 czerwca 2014

Na zakończenie roku szkolnego

Sprawdź czy umiesz tabliczkę mnożenia

poniedziałek, 23 czerwca 2014

Figury przystające

Figury przystające to figury, które mają takie same wymiary (długości boków i rozwartości kątów) i można je na siebie nałożyć poprzez odbicie lustrzane, przesunięcie i obrót
Dokładne wyjaśnienie znajdziecie w filmie.niedziela, 22 czerwca 2014

Kolejność wykonywania działań

Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań.

Wyniki zapisz w komentarzach

sobota, 21 czerwca 2014

NWD i NWW

Film przedstawia algorytm znajdowania Największego Wspólnego Dzielnika i Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności