środa, 3 kwietnia 2013

Ułamki dziesiętne

W życiu codziennym (w sklepie, banku, czy na stacji paliw) często posługujemy się liczbami, w których występuje przecinek.

Są to ułamki dziesiętne, które zapisujemy bez kreski ułamkowej. 

Ważną funkcję pełni tu przecinek, który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
Zamiana ułamków zwykłych o mianownikach 10, 100 i 1000 na ułamki dziesiętne.

Informacja o mianowniku ułamka została "zaszyfrowana" w ilości cyfr po przecinku: 
- mianownik  10           -  jedna cyfra
- mianownik   100        -  dwie cyfry
- mianownik   1000     -  trzy cyfry


PAMIĘTAJ !!! 
Kiedy zapisujesz ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego nie zapominaj o zerach tuż po przecinku ponieważ:
0,2 (dwie dziesiąte) i 0,02 (dwie setne) to są różne liczby.

2 komentarze: